ΑΤΟΕ Α.Ε.

Το 2005 ιδρύθηκε η ΑΤΟΕ Α.Ε. (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) με σκοπό τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ομίλου στο χώρο του Real Estate και άλλων επενδύσεων.