ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.

Η εταιρεία ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. (Εργοληπτική – Τεχνική – Βιομηχανική και Οικιστική Ανώνυμη Εταιρεία), ιδρύθηκε το 2003 και είναι θυγατρική της εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.. Η εταιρεία είναι καταταγμένη στην 4η τάξη του ΜΕΕΠ για τις κατηγορίες έργων Οδοποιία, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Η/Μ και έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού & υγρών, στερεών και αερίων, στην 3η κατηγορία για έργα Πρασίνου και Βιομηχανικά - Ενεργειακά και στη 2η τάξη για έργα Λιμενικά. Ασχολείται με την κατασκευή όλων των ειδών τεχνικών έργων και κυρίως με την κατασκευή Δημοσίων Οικοδομικών Έργων.

Μερικά από τα σημαντικότερα και αντιπροσωπευτικά για κάθε κατηγορία έργα που η εταιρεία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία χρόνια είναι:

  • Η αναδιαρρύθμιση και ο εκσυχρονισμός των δύο κτιρίων ιδιοκτησίας ΕΔΟΕΑΠ
  • Η βελτίωση της οδού Αγ. Αποστόλοι – Χαλκούτσι, Τμήμα  Ι
  • Η διαμόρφωση της Πλατείας Μοναστηρακίου
  • Η περιμετρική κάλυψη του Ποδηλατοδρομίου Ο.ΑΚ.Α.