Διοικητικό Συμβούλιο

Ιδρυτικά στελέχη της μητρικής εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. είναι οι κύριοι Γεώργιος Ρωμοσιός, Ιωάννης Παπαϊωάννου και Νικόλαος Ρομοσιός.

Η ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου τα μέλη συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και στην παραγωγική διαδικασία της εταιρείας.

Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής:

1.   Γεώργιος Ρωμοσιός του Αλεξάνδρου,  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

2.   Νικόλαος Ρομοσιός του Αλεξάνδρου,  Αντιπρόεδρος

3.   Αναστάσιος Τσούκης του Κωνσταντίνου,  Μέλος

4.   Παναγιώτης Κατσικάρης του Αλεξάνδρου,  Μέλος

5.   Κωνσταντίνος Καστανάς του Παναγιώτη,  Μέλος

6.   Ιωάννης Δημητριάδης του Αλεξάνδρου,  Μέλος

7.   Αλεξάνδρα Ρομοσιού του Νικολάου,  Μέλος