Διοικητικό Συμβούλιο

Ιδρυτικά στελέχη της μητρικής εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. είναι οι κύριοι Γεώργιος Ρωμοσιός, Ιωάννης Παπαϊωάννου και Νικόλαος Ρομοσιός.

Η ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου τα μέλη συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και στην παραγωγική διαδικασία της εταιρείας.

Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής:

  • Γεώργιος Ρωμοσιός,  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
  • Νικόλαος Ρομοσιός,  Αντιπρόεδρος
  • Ιωάννης Δημητριάδης,  Μέλος
  • Κωνσταντίνος Καστανάς,  Μέλος
  • Παναγιώτης Κατσικάρης,  Μέλος
  • Αλεξάνδρα Ρομοσιού,  Μέλος
  • Αλέξανδρος Ρωμοσιός,  Μέλος