Γενικά Στοιχεία

Η εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1989 με έδρα την Αθήνα και κύρια δραστηριότητα τις κατασκευές έργων. Το 2002 ισχυροποιήθηκε, απορροφώντας τις εργοληπτικές επιχειρήσεις ΙΑΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και ΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.. Στη συνέχεια διευρύνθηκαν οι δραστηριότητες της και δημιουργήθηκε ο Όμιλος με την συμμετοχή της στις εταιρείες: ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε., ΤΕΝ Α.Ε., ΑΤΟΕ Α.Ε., ΦΙΛΗΜΩΝ Α.Τ.Ε., TINCO Α.Ε. και ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΤΕΡΠΗ Α.Ε.Ε.Σ..

Τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου είναι εγκατεστημένα σε ιδιόκτητο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Τ. Φιλήμονος 15, Αμπελόκηποι, και οι αποθηκευτικοί χώροι βρίσκονται σε ιδιόκτητη έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.

O Όμιλος δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, καθώς επίσης, στη συντήρηση και λειτουργία κτιρίων και υποδομών (Facility Management), στην ανάπτυξη ακινήτων (Real Estate) και σε έργα με συμβάσεις παραχώρησης. Η συνεχής και μακροχρόνια δράση του ομίλου σε συνδυασμό με την εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών του, επιτρέπει την ανάληψη και εκτέλεση σύνθετων και μεγάλου προϋπολογισμού έργων, όπως οδικά δίκτυα, νοσοκομεία, υδραυλικά δίκτυα, αθλητικές εγκαταστάσεις.

Στόχοι του Ομίλου είναι η ισχυροποίηση της θέσης του στον κατασκευαστικό κλάδο, η διαρκής αξιολόγηση και βελτίωση των διαδικασιών που εφαρμόζει, η επίτευξη αρίστου αποτελέσματος στα έργα που αναλαμβάνει, και η επέκταση των δραστηριοτήτων του σε άλλους τομείς καθώς και στο εξωτερικό.