ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.

Η κατασκευαστική εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου. Ιδρύθηκε το 1989 και από το 2002 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ για όλες τις κατηγορίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων και είναι πλέον μεταξύ των πρώτων τριάντα (30) επιχειρήσεων του κλάδου.

Μερικά από τα σημαντικότερα και αντιπροσωπευτικά για κάθε κατηγορία έργα που η εταιρεία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία χρόνια είναι:

  • Η κατασκευή πεζογέφυρας επί της Λ. Κηφισίας
  • Η μετατροπή τμήματος του Ολυμπιακού Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) σε Μουσείο Ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων και Μουσείο Παγκόσμιου Κλασσικού Αθλητισμού
  • Οι Φυλακές Στερεάς Ελλάδας
  • Το Νοσοκομείο Τρικάλων
  • Η ανακαίνιση του Ολυμπιακού Σταδίου ΟΑΚΑ
  • Τμήμα της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου
  • Το αρδευτικό δίκτυο Βίστριζας, Ν. Φθιώτιδας