Ποιότητα

Πρωταρχικός στόχος του Ομίλου είναι η ικανοποίηση του τελικού χρήστη σε επίπεδο λειτουργικότητας, αισθητικής και εργονομίας του κάθε έργου που ολοκληρώνει.

Για την επίτευξη άριστου ποιοτικού αποτελέσματος, ο Όμιλος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες του Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 : 2015 από το Γερμανικό φορέα πιστοποίησης DQS.

Καθόλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων τηρούνται σχολαστικά οι διαδικασίες που ορίζει το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας όπως η επιλογή συνεργατών, προμηθευτών και υπεργολάβων, οι πιστοποιήσεις των υλικών κλπ.

Ο Όμιλος ΕΡΕΤΒΟ εμπιστεύεται την επιτυχή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στα έμπειρα και εκπαιδευμένα στελέχη του που προσανατολίζονται στη συνεχή βελτιστοποίηση των διαδικασιών.