Εταιρικά Νέα

Η εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. μετείχε ως Ένωση Προσώπων «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.» και σε συνεργασία με γερμανικές εταιρείες στο διαγωνισμό ΣΔΙΤ «Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», που δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.
Η Κοινοπραξία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας, Ν. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 23.646.959,05 € με Φ.Π.Α. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 30 μήνες.
Η Κοινοπραξία «ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.» στην οποία η ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. μετέχει με ποσοστό 33,33%, υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία & Διάθεση Ακαθάρτων Περιοχών Κορωπίου-Παιανίας», προϋπολογισμού 94.671.304,35 € με Φ.Π.Α. Η διάρκεια ανακατασκευής του έργου είναι 36 μήνες.
Υπογραφή σύμβασης  για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου ACROPOLE PALACE για την δημιουργία πολιτιστικών υποδομών του ΥΠΑΙΘΑ - αλλαγή χρήσης από ξενοδοχείο - επί των οδών Πατησίων, Αβέρωφ και Μάρνη στην Αθήνα», προϋπολογισμού 14.220.000,00 € με Φ.Π.Α. Η διάρκεια ανακατασκευής του έργου είναι 22 μήνες.
Η εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. μετείχε ως Ένωση Προσώπων «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. - ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.» και σε συνεργασία με γερμανικές εταιρείες, στο διαγωνισμό ΣΔΙΤ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», που δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου.
Πρώτη  Προηγούμενη  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Επόμενη  Τελευταία