Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου "ΝΕΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ"

Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "ΝΕΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ & ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ".

Κύριος του έργου είναι η εταιρεία SOFMAN A.E.".