Εταιρικά Νέα

Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ" ως μέλος της Κοινοπραξίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.   Κύριος του Έργου είναι η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ο χρόνος υλοποίησής του είναι σαράντα (40) μήνες. Το αντικείμενο της  εργολαβίας περιλαμβάνει την κατασκευή έ...
Την Δευτέρα 21/03/2022 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των φοιτητών της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ στον χώρο του εργοταξίου της εταιρείας μας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. για την ανέγερση του Δημαρχείου της Αγ. Παρασκευής, στο πλαίσιο του μαθήματος : Βραχομηχανική -Σήραγγες.
Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ¨ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ - ΓΟΥΔΗ" ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ".
Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ".
Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Μ.Ε.Θ. ΣΤΟ Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ". Εργοδότης είναι το ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε." και ο χρόνος υλοποίησής του είναι δύο (2) μήνες.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10Επόμενη  Τελευταία