Εταιρικά Νέα

Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "(α) Αναδιαρρύθμιση - Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός της Νοσηλευτικής Μονάδας του 4ου Ορόφου, της Πτέρυγας Α΄ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Π. & Α. Κυριακού" και (β) Αναδιαρρύθμιση - Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός των Νοσηλευτικών Μονάδων του 6ου ορόφου του Κεντρικού Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ". Κύριος του έργου είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο χρόνος υλοποίησής του είναι 5 μήνες.
Η κοινοπραξία "ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29+990)", προϋπολογισμού 30.600.000€ με ΦΠΑ, που δημοπρατήθηκε από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε./ Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 30 μήνες.  
Η εταιρεία του ομίλου. ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "(α) Χρωματισμοί, Διακοσμητικές Παρεμβάσεις και Οικοδομικές Επισκευές, της Α΄και Β΄Ορθοπεδικής Νοσηλευτικής Μονάδας του 2ου Ορόφου, της Κεντρικής Εισόδου και των Δύο Κλιμακοστασίων του Υψηλού Κτιρίου του Γ. Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" και (β) Χρωματισμοί, Διακοσμητικές Παρεμβάσεις και Οικοδομικές & Η/...
Το έργο «Χρωματισμοί, Διακοσμητικές Παρεμβάσεις και Οικοδομικές Επισκευές των Νοσηλευτικών Μονάδων του 5ου Ορόφου του Κεντρικού Κτιρίου στο Γ. Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και της Νοσηλευτικής Μονάδας του 3ου Ορόφου της Πτέρυγας Α στο Γ. Νοσοκομείο Παίδων «Π. και Α. Κυριακού»» παραδόθηκε σήμερα από τον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Α.Ε., Kamil Ziegler. Την τελετή εγκαινίων τίμησαν...
Η εταιρεία του ομίλου, ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Χρωματισμοί, Διακοσμητικές Παρεμβάσεις και Οικοδομικές Επισκευές των Νοσηλευτικών Μονάδων του 5ου Ορόφου του Κεντρικού Κτιρίου στο Γ. Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και της Νοσηλευτικής Μονάδας του 3ου Ορόφου της Πτέρυγας Α στο Γ. Νοσοκομείο Παίδων «Π. και Α. Κυριακού»». Κύριος του έργου είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο χρ...
Πρώτη  Προηγούμενη  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Επόμενη  Τελευταία