Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στo Νοσοκομείo Παίδων "H ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"

Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Αναδιαρρύθμιση - Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός, Προμήθεια, Παραλαβή και Εγκατάσταση Ξενοδοχειακού και Ιατρικού Εξοπλισμού στις Νοσηλευτικές Μονάδες του 4ου ορόφου του Κεντρικού Κτιρίου του Γ.Ν.Π.Α.  "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ".
 
Κύριος του έργου είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο χρόνος υλοποίησής του είναι 6 μήνες.