Εταιρικά Νέα

Η εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. συμμετείχε στο κοινοπρακτικό σχήμα  "Joint-Venture GENER2 - ERETBO" στο διαγωνισμό «Κατασκευή του νέου προδικαστικού κέντρου κράτησης και φυλάκισης στη Σκόδρα, Αλβανία», που δημοπρατήθηκε από την Ευρωπαïκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαïκή Επιτροπή.
Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου παραχώρησης «Μελέτη- Κατασκευή-Χρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στο Ιστορικό Κέντρο Πλατεία Ευτέρπης του Δήμου Αμαρουσίου», προϋπολογισμού 5.414.526,78 € με Φ.Π.Α.Για την υλοποίηση του έργου έγινε σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΤΕΡΠΗ Α.Ε.Ε.Σ.». Η περίοδος κατασκευής του έργου είναι...
Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, Γούρνες - Χερσόνησος» προυπολογισμού 65.000.000,00 € με Φ.Π.Α., με συμμετοχή της εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. κατά 25% ως μέλος της Κοινοπραξίας «Δομική Κρήτης Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.». Η περίοδος κατασκευής του έργου είναι 36 μήνες.
Η εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. συμμετείχε στο κοινοπρακτικό σχήμα  «Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.» στο διαγωνισμό «Περιφερειακή οδός Κατερίνης", προϋπολογισμού 45.400.000,00€, που δημοπρατήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι εταιρείες  του Ομίλου, ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε., ΦΙΛΗΜΩΝ Α.Τ.Ε., ανανέωσαν τις πιστοποιήσεις τους για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 και για το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007. 
Πρώτη  Προηγούμενη  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9