Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Υπολειπόμενες Εργασίες στο Τμήμα Σκάρφεια - Λαμία - Ράχες του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ»

Η κοινοπραξία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΕΤΒΟ ΑΤΕ» υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Υπολειπόμενες Εργασίες στο Τμήμα Σκάρφεια - Λαμία - Ράχες του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ», προϋπολογισμού 18.000.000,00€ με ΦΠΑ, που δημοπρατήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων/ Γ.Γ.Δ.Ε./ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου έιναι 14 μήνες.