Εταιρικά Νέα

Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Αναδιαρρύθμιση - Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός & Προμήθεια, Παραλαβή και Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) στο Ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ". Κύριος του έργου είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο χρόνος υλοποίησής του είναι 6 μήνες.
Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Νέο ισόγειο βιομηχανικό κτίριο με υπόγειο για την εγκατάσταση επιταχυντή παραγωγής ισοτόπων στο ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ". Κύριος του έργου είναι η εταιρεία ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και ο χρόνος υλοποίησής του είναι 14 μήνες.
Εγκαίνια έργου "Αναδιαρρύθμιση –Ανακαίνιση – Εκσυχρονισμός της Νοσηλευτικής Μονάδας του 4ου Ορόφου, της Πτέρυγας Α΄του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» του 6ου Ορόφου του Κεντρικού Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών « Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "(α) Αναδιαρρύθμιση - Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός της Νοσηλευτικής Μονάδας του 4ου Ορόφου, της Πτέρυγας Α΄ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Π. & Α. Κυριακού" και (β) Αναδιαρρύθμιση - Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός των Νοσηλευτικών Μονάδων του 6ου ορόφου του Κεντρικού Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ". Κύριος του έργου είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο χρόνος υλοποίησής του είναι 5 μήνες.
Η κοινοπραξία "ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29+990)", προϋπολογισμού 30.600.000€ με ΦΠΑ, που δημοπρατήθηκε από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε./ Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 30 μήνες.  
Πρώτη  Προηγούμενη  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Επόμενη  Τελευταία