Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στην καρδιολογική μονάδα του Νοσοκομείoυ Παίδων Αθηνών "H ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"

Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΒ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"" , 
Κύριος του έργου είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο χρόνος υλοποίησής του είναι  τέσσερις (4) μήνες.