Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου "Αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ωδείου Αθηνών"

Η εταιρεία του ομίλου ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ". 
Κύριος του έργου είναι ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ - 1871 και ο χρόνος υλοποίησής του είναι ένας (1) χρόνος.