Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου "Νέο ισόγειο βιομηχανικό κτίριο με υπόγειο για την εγκατάσταση επιταχυντή παραγωγής ισοτόπων στο ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ"

Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Νέο ισόγειο βιομηχανικό κτίριο με υπόγειο για την εγκατάσταση επιταχυντή παραγωγής ισοτόπων στο ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ".

Κύριος του έργου είναι η εταιρεία ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και ο χρόνος υλοποίησής του είναι 14 μήνες.