Υπογραφή νέας σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στο Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"

Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Αναδιαρρύθμιση - Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός & Προμήθεια, Παραλαβή και Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) στο Ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ".

 

Κύριος του έρογυ είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο χρόνος υλοποίησής του είναι 6 μήνες.