Υπογραφή σύμβασης του Έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ"

1. ΠΑΛΑΤΙ
Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ".
Κύριος του έργου είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ο χρόνος υλοποίησής του είναι δυόμιση (2,5) χρόνια.
Το αντικείμενο της  εργολαβίας περιλαμβάνει την οικοδομική, λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση  των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κτηρίου τόσο στην όψη του ανακτόρου όσο και στο εσωτερικό του, την ενοποίηση και εναρμόνισή του με το ύφος και την τεχνοτροπία του συνόλου των κτηρίων του κτήματος, την ανάκτηση της ταυτότητάς του.