Υπογραφή σύμβασης για το έργο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας»

Η εταιρεία του ομίλου, ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανονολογικών εγκατστάσεων κτιρίων - νέο κτιριακό συγκρότημα, παλαιό κτίριο (Σανατόριο) και ψυχιατρική κλινική» του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, προϋπολογισμού 560.000,00 με ΦΠΑ. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 12 μήνες.