Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου παραχώρησης «Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων στο Δήμο Αμαρουσίου»

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου παραχώρησης «Μελέτη- Κατασκευή-Χρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στο Ιστορικό Κέντρο Πλατεία Ευτέρπης του Δήμου Αμαρουσίου», προϋπολογισμού 5.414.526,78 € με Φ.Π.Α.

Για την υλοποίηση του έργου έγινε σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΤΕΡΠΗ Α.Ε.Ε.Σ.». Η περίοδος κατασκευής του έργου είναι 30 μήνες και η περίοδος εκμετάλλευσης 29 έτη.