Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, Γούρνες - Χερσόνησος»

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, Γούρνες - Χερσόνησος» προυπολογισμού 65.000.000,00 € με Φ.Π.Α., με συμμετοχή της εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. κατά 25% ως μέλος της Κοινοπραξίας «Δομική Κρήτης Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.». Η περίοδος κατασκευής του έργου είναι 36 μήνες.