Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου "ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ PROKESCH VON OSTEN ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΕΙΔΙΟΥ 3, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ"

1
Η εταιρεία του ομίλου ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ PROKESCH VON OSTEN ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΕΙΔΙΟΥ 3, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ"
Κύριος του έργου είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ο χρόνος υλοποίησής του είναι ενάμιση (1,5) έτος.
Το αντικείμενο της  εργολαβίας περιλαμβάνει την πλήρη αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκατατστάσεων και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Φειδίου 3, στην Αθήνα.