Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου "ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ"

1
Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ". 
Κύριος του έργου είναι ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  και ο χρόνος υλοποίησής του είναι τρία (3) χρόνια.
Το αντικείμενο της  εργολαβίας περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου το οποίο θα στεγάσει τις υπηρεσίες του Δημαρχείου Χαλανδρίου, συμπεριλαμβανομένων και αίθουσας θεάτρου, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, αναψυκτηρίου - cafe, υπόγειων χώρων στάθμευσης και υπόγειων χώρων Υ/Σ ΔΕΗ.