Συνημμένα Αρχεία

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ"

Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ¨ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ - ΓΟΥΔΗ" ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ".
Κύριος του έργου είναι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  και ο χρόνος υλοποίησής του είναι τριάντα (30) μήνες.
Το αντικείμενο της  εργολαβίας περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών και των εργασιών για τις μετατοπίσεις των δικτύων ΟΚΩ, τις κυκλοφοριακές παρακάμψεις και λοιπές απαιτούμενες εργασίες στους χώρους του έργου για το Ά τμήμα "ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ - ΓΟΥΔΗ" της γραμμής 4 του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας.