Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ"

1
Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ". 
Κύριος του έργου είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  και ο χρόνος υλοποίησής του είναι δυόμιση χρόνια (2,5) χρόνια.
Το αντικείμενο της  εργολαβίας περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου το οποίο θα στεγάσει τις υπηρεσίες του Δημαρχείου Αγίας Παρασκευής, και αποτελείται από τρία υπόγεια, ισόγειο, ημιώροφο και τέσσερις ορόφους.