Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ανακαίνισης δύο ορόφων στα Νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Π. και Α. Κυριακού»

Η εταιρεία του ομίλου, ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Χρωματισμοί, Διακοσμητικές Παρεμβάσεις και Οικοδομικές Επισκευές των Νοσηλευτικών Μονάδων του 5ου Ορόφου του Κεντρικού Κτιρίου στο Γ. Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και της Νοσηλευτικής Μονάδας του 3ου Ορόφου της Πτέρυγας Α στο Γ. Νοσοκομείο Παίδων «Π. και Α. Κυριακού»».

Κύριος του έργου είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο χρόνος υλοποίησής του είναι 3 μήνες.