Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Μ.Ε.Θ. ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ""

Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Μ.Ε.Θ. ΣΤΟ Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ". 
Εργοδότης είναι το ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε."  και ο χρόνος υλοποίησής του είναι δύο (2) μήνες.
Το αντικείμενο της  εργολαβίας περιλαμβάνει όλες τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες καθώς και τις εργασίες υποδομής  για την ενσωμάτωση εξοπλισμού ιατρικού, ξενοδοχειακού και εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών στο Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟΝ".