Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ"

1
Η εταιρεία του ομίλου ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ"
Κύριος του έργου είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ο χρόνος υλοποίησής του είναι ενάμιση (1,5) έτος.
Το αντικείμενο της  εργολαβίας περιλαμβάνει την λειτουργική αναβάθμιση του κτηρίου της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης και συγκεκριμένα εργασίες ενίσχυσης και εξυγίανσης του κτηρίου, με την προσθήκη νέας αίθουσας χορού καθώς την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της σχολής.