Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία & Διάθεση Ακαθάρτων Περιοχών Κορωπίου-Παιανίας»

Η Κοινοπραξία «ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.» στην οποία η ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. μετέχει με ποσοστό 33,33%, υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία & Διάθεση Ακαθάρτων Περιοχών Κορωπίου-Παιανίας», προϋπολογισμού 94.671.304,35 € με Φ.Π.Α. Η διάρκεια ανακατασκευής του έργου είναι 36 μήνες.