Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας, Ν. Φθιώτιδας»

Η Κοινοπραξία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας, Ν. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 23.646.959,05 € με Φ.Π.Α. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 30 μήνες.