Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου ACROPOLE PALACE»

Υπογραφή σύμβασης  για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου ACROPOLE PALACE για την δημιουργία πολιτιστικών υποδομών του ΥΠΑΙΘΑ - αλλαγή χρήσης από ξενοδοχείο - επί των οδών Πατησίων, Αβέρωφ και Μάρνη στην Αθήνα», προϋπολογισμού 14.220.000,00 € με Φ.Π.Α. Η διάρκεια ανακατασκευής του έργου είναι 22 μήνες.