Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στα Νοσοκομεία Παίδων "Αγία Σοφία" και "Π. και Α. Κυριακού"

Η εταιρεία του ομίλου. ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "(α) Χρωματισμοί, Διακοσμητικές Παρεμβάσεις και Οικοδομικές Επισκευές, της Α΄και Β΄Ορθοπεδικής Νοσηλευτικής Μονάδας του 2ου Ορόφου, της Κεντρικής Εισόδου και των Δύο Κλιμακοστασίων του Υψηλού Κτιρίου του Γ. Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" και (β) Χρωματισμοί, Διακοσμητικές Παρεμβάσεις και Οικοδομικές & Η/Μ Επισκευές του Κεντρικού Κλιμακοστασίου, μεταξύ των Πτερυγών Α & ΒΔ, συμπεριλαμβανομένων των χώρων αναμονής του Παλαιού Κτιρίου του Γ. Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ".

Κύριος του έργου είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο χρόνος υλοποίησής του είναι 4,5 μήνες.