Υπογραφή σύμβασης για την αποπεράτωση του οδικού τμήματος Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμά

Η κοινοπραξία "ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29+990)", προϋπολογισμού 30.600.000€ με ΦΠΑ, που δημοπρατήθηκε από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε./ Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 30 μήνες.