Υπογραφή νέας σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στα Νοσοκομεία Παίδων "Αγία Σοφία" και "Π. & Α. Κυριακού"

Η εταιρεία του ομίλου ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "(α) Αναδιαρρύθμιση - Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός της Νοσηλευτικής Μονάδας του 4ου Ορόφου, της Πτέρυγας Α΄ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Π. & Α. Κυριακού" και (β) Αναδιαρρύθμιση - Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός των Νοσηλευτικών Μονάδων του 6ου ορόφου του Κεντρικού Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ".

Κύριος του έργου είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και ο χρόνος υλοποίησής του είναι 5 μήνες.