Συμμετοχή στους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων του Νομού Αττικής

Η εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. μετείχε ως Ένωση Προσώπων «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. - ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.» και σε συνεργασία με γερμανικές εταιρείες, στους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στην ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων βορειοανατολικής Αττικής, νοτιοανατολικής Αττικής, δυτικής Αττικής (Άνω Λιόσια), δυτικής Αττικής (Φυλή)», που δημοπρατήθηκε από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).