Συμμετοχή στο διαγωνισμό ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμάτων του Νομού Αχαΐας

Η εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. μετείχε ως Ένωση Προσώπων «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. - ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.» και σε συνεργασία με γερμανικές εταιρείες, στο διαγωνισμό ΣΔΙΤ «Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας», που δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Πατρέων.