Συμμετοχή στο διαγωνισμό «Κατασκευή του νέου προδικαστικού κέντρου κράτησης και φυλάκισης στη Σκόδρα, Αλβανία»

Η εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. συμμετείχε στο κοινοπρακτικό σχήμα  "Joint-Venture GENER2 - ERETBO" στο διαγωνισμό «Κατασκευή του νέου προδικαστικού κέντρου κράτησης και φυλάκισης στη Σκόδρα, Αλβανία», που δημοπρατήθηκε από την Ευρωπαïκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαïκή Επιτροπή.