Προσωρινή Αναδοχή στο έργο «Υπολειπόμενες Εργασίες στο Τμήμα Σκάρφεια - Λαμία - Ράχες του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ»

Οι εταιρείες ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε και ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. συμμετείχαν με το κοινοπρακτικό σχήμα «Κ/Ξ ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΕΤΒΟ ΑΤΕ» στο διαγωνισμό «Υπολειπόμενες Εργασίες στο Τμήμα Σκάρφεια - Λαμία - Ράχες του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ», προϋπολογισμού 18.000.000,00€, που δημοπρατήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων/ Γ.Γ.Δ.Ε./ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ και αναδείχθηκε μειοδότης με έκπτωση 38,46%. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου έιναι 14 μήνες.