Προεπιλογή για τη Β' φάση σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων

Η Ένωση Προσώπων «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. - ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.» και σε συνεργασία με γερμανικές εταιρείες έχει προεπιλεγεί στους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ που αφορούν στη διαχείριση απορριμμάτων στις περιοχές του Γραμματικού (Ν. Αττικής), της Κεραταίας (Ν. Αττικής), της Πάτρας (Ν. Αχαΐας) και της Περιφέρειας Ηπείρου. H δεύτερη φάση των διαγωνισμών αυτών βρίσκεται σε εξέλιξη.