Επίσκεψη του Αντικυβερνήτη της περιφέρειας του Χαρτούμ στα γραφεία του Ομίλου

Επίσκεψη Αντικυβερνήτη του Χαρτούμ

Ο Αντικυβερνήτης και Υπουργός Οικονομικών της κυβερνητικής περιφέρειας του Χαρτούμ κ. Sentik Mohamed Ali Alseh, επισκέφθηκε τα γραφεία του Ομίλου όπου τον υποδέχθηκε θερμά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γιώργος Ρωμοσιός και συζήτησαν για πιθανή δραστηριότητα του Ομίλου στο Χαρτούμ.