Επίσκεψη της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ στο εργοτάξιο της εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. στο Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής

1

Την Δευτέρα 21/03/2022 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των φοιτητών της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ στον χώρο του εργοταξίου της εταιρείας μας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. για την ανέγερση του Δημαρχείου της Αγ. Παρασκευής, στο πλαίσιο του μαθήματος : "Βραχομηχανική -Σήραγγες". 

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης οι φοιτητές περιηγήθηκαν στο χώρο του εργοταξίου και ενημερώθηκαν από την εργοταξιάρχη μηχανικό του έργου  κα Αναστασία Ρομοσιού σχετικά με την φύση του έργου και τις ιδιαιτερότητές του και ιδιαίτερα σε θέματα που σχετίζονταν με το θέμα του μαθήματος που διδάσκεται στο Πολυτεχνείο.