Ανανέωση πιστοποιήσεων

Οι εταιρείες  του Ομίλου, ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε., ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε., ΦΙΛΗΜΩΝ Α.Τ.Ε., ανανέωσαν τις πιστοποιήσεις τους για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 και για το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007.