ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 241.320,00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΒΟΛΟΣ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 04/03/2010 – 30/04/2011
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και τεχνικής διαχείρισης της λειτουργίας των χώρων πρασίνου των αγωνιστικών και προπονητικών χώρων και του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του Πανθεσσαλικού σταδίου σε καθημερινή βάση.