ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.063.633,33
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΤΡΙΚΑΛΑ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 15/10/2005
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εκτελούμενο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Το έργο αφορά στη συνεχή, σε 24ωρη και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, λειτουργία και παρακολούθηση των Η/Μ εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών, πλην των ιατρικών μηχανημάτων, του νέου νοσοκομείου Τρικάλων δυναμικότητας 342 κλινών.