ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" (4)

1
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΠΑΠ Α.Ε.
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.367.775,55€
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΘΗΝΑ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 27/07/2017
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Αναδιαρρύθμιση - Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός & Προμήθεια, Παραλαβή και Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) στο Ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ".