ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.130.000,00€
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 11/07/2017
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Ανέγερση νέου ισόγειου βιομηχανικού κτιρίου με υπόγειο, για την εγκατάσταση επιταχυντή παραγωγής ισοτόπων, στη Βιομηχανική περιοχή Λακκώματος στην Χαλιδική. Περιλαμβάνονται όλες οι οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εργασίες για την εκτέλεση του έργου.