ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - "Κ/Ξ Ι.ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΤΕ ΜΕ.ΚΑ. - ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΤΕ" με υπεργολάβο ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.103.250,12
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΔΟΜΟΚΟΣ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 19/12/2003 – 20/04/2007
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Κατασκευή φυλακής 13.500m² σε οικόπεδο επιφανείας 125 στρεμμάτων στο Δομοκό. Κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος χωρισμένο σε δύο λειτουργικές ενότητες: τα κτίρια διοίκησης που αποτελούνται από εξωτερικό θυρωρείο – εξωτερική φρουρά και κτίριο διοικητηρίου και τα κτίρια της κυρίως φυλακής που περιλαμβάνουν το κτίριο κοιτωνισμού και των καθημερινών δραστηριοτήτων 600 κρατουμένων περίπου, τα πειθαρχικά κελιά, το κτίριο της βιβλιοθήκης και των πολιτιστικών εκδηλώσεων και την εκκλησία.