ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΔΕΛΦΩΝ
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 846.995,27
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΔΕΛΦΟΙ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 1990 - 1993
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Ικριώματα μεγάλης έκτασης και ύψους, ειδικές εξασφαλίσεις και αγκυρώσεις, ειδικά διατρητικά μηχανήματα και εξοπλισμό καθώς και ειδικά ενέματα.