ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ - ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΟΜΗΡΟΣ ΑΞΤΤΚΕ
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Δ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ.
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.759.432,58
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΠΥΡΓΟΣ
  • ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 14/11/2002 – 30/09/2005
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρωμένο
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

    Οι εργασίες αφορούν στη στερέωση, αποκατάσταση, επισκευή, συντήρηση και γενικά στην ανακατασκευή λιθόδμητου διατηρητέου κτιρίου το οποίο κατασκευάσθηκε από τον αρχιτέκτονα Τσίλερ κατά τα τέλη του 19ου αιώνα.